VISI dan MISI SEKOLAH

VISI
Sekolah Kebangsaan Kampung Jawa menjadi SK cemerlang dalam bidang Kurikulum dan Kokurikulum negeri Johor 2010

MISI
Berusaha memperkembangkan potensi kendiri pelajar dalam bidang akademik dan kokurikulum serta pembangunan sahsiah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Wednesday, 4 April 2012

Pelancaran Program Susu Sekolah

Pelancaran Program Susu Sekolah
2012

Dipengerusikan oleh Puan Nuraini bt Mohd Amir