VISI dan MISI SEKOLAH

VISI
Sekolah Kebangsaan Kampung Jawa menjadi SK cemerlang dalam bidang Kurikulum dan Kokurikulum negeri Johor 2010

MISI
Berusaha memperkembangkan potensi kendiri pelajar dalam bidang akademik dan kokurikulum serta pembangunan sahsiah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Monday, 26 July 2010

Kata-kata aluan Guru Besar


Asalamulaikum,

Saya sebagai pentadbir SK Kampung Jawa mengucapkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnianya Blogspot SK Kampung Jawa, Batu Pahat ini dapat dibangunkan. Saya berbesar hati di atas segala usaha yang dijalinkan oleh semua pihak untuk membina blogspot ini dengan jayanya.

Dalam menghadapi cabaran era globalisai yang semakin kompetitif pada hari ini, kita tidak boleh menoleh ke belakang dan berhenti melakukan perubahan dan pembaikan kerana perubahan dan pembaikan adalah penting untuk meningkatan mutu pendidikan negar, sekali gus menlonjakkan kemajuan negara pada masa akan datang.

Diharap dengan menggunakankecanggihan teknologi maklumat kini dalam mempromosi SK Kampung Jawa ke dunia luar.

Sekalung tahniah saya ucapkan kepada seluruh warga SKKJ yang berjaya membangunkan blogspot ini.

Terima kasih