VISI dan MISI SEKOLAH

VISI
Sekolah Kebangsaan Kampung Jawa menjadi SK cemerlang dalam bidang Kurikulum dan Kokurikulum negeri Johor 2010

MISI
Berusaha memperkembangkan potensi kendiri pelajar dalam bidang akademik dan kokurikulum serta pembangunan sahsiah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Media: Gambar/Video

Download Majalah Sekolah:  download


Gambar-gambar Aktiviti-aktiviti Sepanjang Tahun 2010

(Clik gambar untuk dibesarkan)